Hoe maakt u winst met forex & CFD-handel

Hoe maakt u winst met forex & CFD-handel

Geld verdienen met forex & CFD trading. In het tijdperk van online trading zijn wereldwijd miljoenen beleggers hiermee bezig. Voor veel beleggers is het echter moeilijk om profitabel te worden of te blijven. Naast het ontbreken van voldoende handelskennis, heeft dit vooral te maken met menselijke factoren.

Bij Major Markets Trading kennen we de praktijk van het handelen goed. In de afgelopen 15 jaar hebben we letterlijk duizenden retail beleggers gesproken. We zijn inmiddels experts op het gebied van de psychologie achter trading en het maken van handelsbeslissingen. In onze artikelen besteden we veel aandacht aan het hebben van een positieve open trading mindset, discipline, het vermijden van valkuilen, risicomanagement en de do’s en dont’s van trading.

In dit artikel gaan we in op de vraag of het mogelijk is om op langere termijn blijvend winsten te behalen met het handelen in forex & CFD’s. Daarnaast zullen we u natuurlijk ook een aantal tips geven, die u kunnen helpen uw handelsresultaten te verbeteren.

Waarom is het handelen in forex & CFD’s zo moeilijk?

Het ontbreken van handelskennis en een foute benadering van trading kunnen het succesvol handelen in forex en CFD’s erg moeilijk maken.

Veel beleggers onderschatten de complexiteit van het handelen in financiële producten. Voor het behalen van succes zijn kennis en ervaring echter essentieel. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan uw eigen beroep. De kennis en ervaring die u in de loop der jaren heeft opgebouwd hebben u vast en zeker in staat gesteld om uw werk succesvoller uit te kunnen voeren. Het is dus belangrijk om te begrijpen dat er geen garanties zijn in trading. Er zijn ook geen verschillende divisies waarin men kan spelen, zoals bij bijvoorbeeld voetbal. Iedereen handelt in dezelfde markt. Deze markten brengen op hun beurt weer eigen kenmerken en complexiteiten met zich mee.

We zien ook dat veel beleggers een foute benadering hebben van trading. Gelukkig is er over trading veel te leren. Online is gigantisch veel informatie beschikbaar en er bestaan duizenden boeken over online trading, technische analyse, handelsstrategieën en dergelijke. Deze informatie is echter vaak nogal pragmatisch van aard, waarbij de persoonlijkheid van de belegger buiten beschouwing wordt gelaten. Bij handmatig handelen is een handelsstrategie meestal het meest succesvol, wanneer deze is afgestemd op de persoonlijkheid en risicobereidheid van de belegger. Iedere belegger is tenslotte anders.

Waar kan het fout gaan?

Handelen zonder plan

If you fail to plan, you are planning to fail..

Handelen zonder plan is net alsof u in de auto stapt, zonder te weten waar u naartoe rijdt. Een handelsplan bevat alle regels en methoden, die uw handel definiëren. Het is vooral belangrijk om zoveel mogelijk op te schrijven. Onderwerpen die in een goed handelsplan aan bod komen zijn: financiële doelen, money management, trade- en riskmanagement, checklists voor het openen en sluiten van posities, te handelen markten of producten, handelsgroottes, gewenste risk-reward ratio’s, evaluatie van aanwezige kennis, beschikbare tijd om te handelen, evaluatie persoonlijkheid, bepaling stop-loss en take profit levels, bepaling voor het handelen beschikbare bedrag en het vastleggen van alle handelsactiviteiten.

Een goed handelsplan geeft houvast en stelt u in staat om betere beslissingen te nemen. Daarnaast kunt u het handelsplan goed gebruiken om toekomstige resultaten steeds verdere te verbeteren.

Het is belangrijk om een handelsplan niet te verwarren met een handelsstrategie. Een handelsstrategie bepaalt bijvoorbeeld wanneer u een positie opent en wanneer u een positie weer sluit.

Focus op winsten

Ervaren handelaren controleren risico’s, onervaren handelaren jagen op winsten (Alan Farley).

Veel traders denken alleen maar aan winsten. Hierdoor stellen ze vaak onrealistische doelen. In trading is het helaas niet mogelijk om met een paar snelle trades alleen maar winst te behalen. Geld is het bijproduct van een succesvolle trade. De aandacht moet dus bij het handelen liggen en niet bij het najagen van winsten.

Traders die alleen maar denken aan winsten, zien het saldo op hun rekening vaak snel minder worden. Door alleen maar met potentiële winsten bezig te zijn, zien traders vaak mogelijkheden in de markt die helemaal niet aanwezig zijn. De trader ziet de mogelijkheden echter omdat hij graag wil dat ze er zijn. Dit leidt vervolgens weer tot het plaatsen van teveel en te grote transacties, met alle gevolgen van dien.

Handelen zonder voldoende kennis

Het is verbluffend om te zien hoeveel mensen handelen in forex en CFD’s , zonder hier veel kennis van te hebben. Het is zelfs zo dat er veel traders zijn die het moeilijk vinden om überhaupt advies aan te nemen van brokers, na het openen van een handelsrekening. Er mag geen twijfel over bestaan dat het succesvol handelen in financiële producten een bepaalde kennis en ervaring vereist. Dit zal bijvoorbeeld in uw eigen beroep of werk niet anders zijn.

Naast het ontbreken van handelskennis, bestaat er vaak ook een gebrek aan kennis over de markt of markten waarin gehandeld wordt. Iedere markt heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Binnen elke markt zijn vervolgens weer een breed pallet aan producten beschikbaar. Zo bestaan er binnen de valutamarkt een breed aanbod aan valutaparen waarin gehandeld kan worden.

Online brokers zien natuurlijk ook dat veel beginnende traders steeds weer dezelfde fouten maken. Mede hierdoor is het toezicht op aanbieders van hefboomproducten in de afgelopen jaren verscherpt. Gelukkig zien we steeds meer brokers die een eigen educatief platform aanbieden en veel werk maken van het geven van webinars en seminars over online trading.

Te veel markten handelen

De meest succesvolle traders handelen maar in één of enkele producten of markten. Dit is ook logisch. Succesvol handelen vereist kennis van de markt en het continue op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen de betreffende markt. Hoe meer markten gevolgd dienen te worden, hoe moeilijker het wordt om dit ook succesvol te doen. Toch zijn er nog altijd veel traders die veel diverse markten handelen, zonder erbij na te denken of alle relevante informatie wel aanwezig is. Zoals we al hebben aangegeven, is het ook nog maar de vraag of deze markten op dezelfde manier gehandeld kunnen worden.

Alleen handelen

Veel traders handelen alleen. Dit hoeft op zich geen probleem te zijn. Veel traders vinden het prettig om zich te kunnen concentreren op het handelen, zonder afleiding of storende elementen. Het komt vaak voor dat traders geen mogelijkheid tot het stellen van vragen creëren of benutten, waardoor feedback op het eigen handelen uitblijft. Hierdoor zijn veel traders niet in staat om hun resultaten structureel te verbeteren.

Handelen zonder het juiste gereedschap

Het gereedschap van een online trader bestaat uit hardware, software en een goede werkplek. De meeste traders maken gebruik van een desktop of laptop computer. Handelen “on the go”, via een smartphone, is minder geschikt. Vooral aan het gebruik van analysetools via een smartphone zitten nog beperkingen. Voor het plaatsen van een snelle trade is een smartphone natuurlijk goed te gebruiken.

Het gebruik van een kwalitatief goed handelsplatform is essentieel. Stabiliteit en gebruiksgemak zijn hierbij van belang. De grotere online brokers hebben vaak een eigen webbased handelsplatform beschikbaar. Daarnaast bieden veel brokers de mogelijkheid om te handelen via MetaTrader. MetaTrader is een downloadable handelsplatform dat aan veel brokers gekoppeld kan worden. In het volgende artikel vindt u 5 punten om op te letten bij het kiezen van een goede broker.

Een goede werkplek behoort ook tot het gereedschap van een succesvolle trader. Het is belangrijk dat u zich kunt concentreren op uw trading, zonder afleiding of storende elementen. Welke omgeving hiervoor geschikt is, bepaalt u zelf. Een voorwaarde is wel dat uw werkplek beschikt over een snelle en stabiele internetverbinding.

Onrealistische verwachtingen

Succesvol handelen is niet gemakkelijk, maar zeker niet onmogelijk. Toch zien we dat veel traders onrealistische verwachtingen hebben betreffende hun handelsactiviteiten. Hier zijn enkele redenen voor aan te wijzen.

Veel traders en daytraders handelen in zogenaamde hefboomproducten. Door gebruik te maken van het hefboomeffect, kunnen traders met kleine bedragen grote posities in de markt innemen. Deze posities kunnen lijden tot grote winsten of grote verliezen per transactie. Sommige traders verwachten met enkele trades, substantiële winsten te kunnen behalen.

Onrealistische verwachtingen worden ook gewekt door derde partijen. Op het internet zijn veel traders, analisten, guru’s en andere partijen te vinden die schermen met gigantische winsten. Denk maar eens aan alle berichten die u wellicht voorbij ziet komen op Twitter, Facebook en andere websites. Hierbij is het vooral belangrijk om uw gezonde verstand te gebruiken.

Overmoed kan ook leiden tot onrealistische verwachtingen. Winnen is natuurlijk goed en zorgt ervoor dat u zich goed en zelfverzekerd voelt over uw handelen. Het is echter belangrijk om hierdoor geen hogere risico’s te nemen.

Ontwikkeling van negatieve handelsgewoontes

Veel beginnende traders ontwikkelen negatieve handelsgewoontes. De belangrijkste oorzaak hiervan is overtrading. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u winst maakt met een naar verhouding te grote trade. In dit geval heeft overtrading goed voor u gewerkt. Het is vervolgens moeilijk om weer “volgens de regels” te gaan handelen. De negatieve handelsgewoonte wordt versterkt en u loopt het gevaar dat u het saldo op uw rekening op het spel zet.

Een goed handelsplan kan u helpen om gedisciplineerd en volgens een vaste routine te blijven handelen. U voorkomt hiermee willekeur in het handelen.

Slecht risicomanagement

Goed risicomanagement is een van de belangrijkste bepalende factoren in trading. Toch zien we veel traders die juist hier fouten maken. Traders vergeten vaak na te denken over een exit-strategie per trade. Voordat u een positie opent, dient u al te hebben nagedacht over wanneer u een positie sluit. Hierbij is het ingeven van een stop-loss natuurlijk van belang. Één transactie met teveel risico kan een groot deel of het geheel van uw rekeningsaldo wegvagen.

Traders vergeten ook vaak om te handelen met een positieve risico-rendementsverhouding. Kort gezegd moet u ervoor zorgen dat de hoeveelheid risico die u neemt, kleiner is dan de potentiële beloning.

Hoe kunnen we op lange termijn winst maken met forex en CFD-trading?

Om te kunnen bepalen hoe we op lange termijn winst kunnen behalen, moeten we eerst goed begrijpen wat er allemaal fout kan gaan. Dit hebben we in bovenstaande tekst behandeld. Nu wordt het tijd op te kijken naar methoden die ons kunnen helpen om winstgevend te worden en te blijven.

In eerste instantie is het belangrijk om te begrijpen dat u bij het handelen in forex en CFD’s zowel met winst als verlies wordt geconfronteerd. Dit is gewoon de realiteit van het handelen en iets om over na te denken. Het is dus niet mogelijk om iedere transactie met winst te sluiten. Forex en CFD-trading is dan ook moeilijk voor mensen die worstelen met het nemen van verlies. Toch is het zo dat veel ervaren traders winstgevend zijn, terwijl minder dan 40 procent van het aantal trades dat ze plaatsen met een winst wordt gesloten. Het rendement van de winstgevende transacties is dan voldoende om het verlies goed te maken en te komen tot een positief rendement op de rekening.

Verwachtingen bijstellen

In het leven is het soms verstandig om verwachtingen bij te stellen. In trading is dit niet anders. De verwachtingen die u heeft van trading, kunt u het beste opschrijven in uw handelsplan. Probeer u hierbij af te vragen hoe realistisch uw verwachtingen zijn, gekeken naar uw persoonlijkheid, financiën en handelservaring. Het bijstellen van uw verwachtingen zal op termijn leiden tot meer succes, aangezien deze beter zijn afgestemd op uw persoon. Het resultaat zal dus ook beter passen bij uw definitie van succes. Dit is tenslotte voor iedere persoon anders.

Het is wel belangrijk dat u vertrouwen houdt in uzelf en uw manier van handelen. Succesvol handelen vraagt nu eenmaal tijd en geduld.

Focus op één of enkele markten

Uw handelsresultaten zullen verbeteren wanneer u zich focust op één of enkele markten. Zoals we al eerder hebben aangegeven heeft iedere markt zijn eigen kenmerken. Naast dat u de markt waarin u handelt goed dient te kennen, moet u ook op de hoogte blijven van alle factoren die deze markt, en dus de prijs hiervan, kunnen beïnvloeden. Het internet is hierbij de meest gebruikte nieuwsbron. Het aanbod aan nieuws en informatie is echter massaal. Het spreekt voor zich dat één of enkele markten gemakkelijker te volgen zijn dan een groot aantal diverse markten.

De markt waarin u handelt bepaalt u natuurlijk zelf. Wel is het raadzaam om te letten op een aantal punten bij het kiezen van een markt. In eerste instantie kunt u kijken naar uw eigen interesses, en welke markt hier het beste bij zou kunnen passen. Indien uw interesse uitgaat naar de Duitse economie en de auto-industrie, zou u bijvoorbeeld kunnen denken aan de Duitse hoofdindex, de DAX30. Hetzelfde geldt ook voor uw kennis en ervaring. Wellicht heeft u reeds kennis van een bepaalde markt, die u kunt gebruiken bij het traden.

Vraag uzelf ook eens wanneer u het liefst handelt en hoeveel tijd u eigenlijk heeft om te handelen. Wanneer u graag overdag handelt, is het verstandig om te kiezen voor een markt die dan open is. Indices en de hierop genoteerde aandelen zijn normaal gesproken alleen verhandelbaar tijdens de openingsuren van de betreffende beurs. Er zijn ook markten die doorlopend te verhandelen zijn, zoals de forex-markt. Deze markt is normaal gesproken van zondagavond 23.00 uur, tot vrijdagavond 23.00 uur geopend. Zorg ervoor dat u voldoende tijd vrij heeft om uw markt of trade te analyseren, voordat u overgaat tot het plaatsen van transacties.

Zorg ervoor dat de markt waarin u handelt past bij de manier van handelen waar u zich prettig bij voelt. Hierbij kunt u kijken naar uw handelsfrequentie, oftewel hoe vaak u daadwerkelijk een transactie plaatst. Daarnaast kunt u kijken naar de tijdframes, waarop u handelt. Veel traders houden zich bezig met daytrading, waarbij een positie normaal gesproken binnen dezelfde handelssessie wordt geopend en gesloten. Het is natuurlijk ook mogelijk om te handelen op langere tijdframes, zoals bijvoorbeeld een daggrafiek.

Focus op risicomanagement

We weten inmiddels dat het niet mogelijk is om iedere trade met winst te sluiten. Dit maakt goed risicomanagement nog belangrijker. Op lange termijn zal risicomanagement zelfs het verschil maken tussen het maken van winst of verlies met trading. Naast kennis over risicomanagement, zullen discipline en handelservaring bepalend zijn voor succes. In het volgende artikel kunt u meer lezen over risicomanagement in trading.

Focus op leren

De enige manier waarop uw verder komt in trading is door te blijven leren. Probeer u in plaats van winst, te richten op het leren van handelsstrategieën. Op deze manier komt u erachter welke handelsgereedschappen er allemaal beschikbaar zijn, en welke hiervan het beste bij uw eigen strategie passen.

U dient zich constant te blijven verdiepen in het gedrag van markten en hoe markten werken. Er zullen altijd weer nieuwe markten beschikbaar komen, en manieren om deze te handelen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de markt van cryptocurrencies. In deze markt komen steeds meer producten beschikbaar voor retail beleggers.

Zorg ervoor dat u blijft testen en verbeteren. Door strategieën en handelsideeën te blijven testen, komt u erachter wat voor u het beste werkt. Indien u de mogelijkheid heeft, is het aan te raden om strategieën altijd te backtesten.

Gebruik een demo-rekening

Voordat u start met handelen dient u de risico’s die hieraan verbonden zijn te kennen en te begrijpen. Nieuwe handelssystemen of handelsstrategieën kunt u prima testen in een risicovrije handelsomgeving, met behulp van een demo-rekening.

Risicovrij handelen met Admiral Markets

Traders die kiezen voor Admiral Markets kunnen volledig risicoloos handelen met een gratis demo trading-account. In plaats van direct naar de live markten te gaan en uw kapitaal in gevaar te brengen, kunt u het risico helemaal vermijden en gewoon oefenen totdat u klaar bent om over te stappen naar live trading. Neem de controle over uw handelservaring over. Klik hier om vandaag nog uw GRATIS demo-rekening te openen!

Zoek feedback bij andere traders

Traders zoeken nog altijd te weinig feedback van hun broker of van andere traders. Dit zorgt ervoor dat veel traders fouten blijven herhalen en minder in staat zijn om te komen tot betere handelsresultaten. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden tot het verkrijgen van feedback volop beschikbaar.

Goede brokers hebben tegenwoordig veel aandacht voor hun klanten. Wellicht heeft u gemerkt dat u regelmatig nieuws ontvangt over de verschillende markten en handelsmogelijkheden. Daarnaast voorzien veel brokers hun klanten ook van marktcommentaar en informatie over handelsstrategieën, tijdens zogenaamde webinars. Hierbij is vaak sprake van eenrichtingsverkeer, terwijl er voor het verkrijgen van feedback een bepaalde interactie nodig is. Dit betekent vaak dat een trader zelf initiatief moet nemen.

Goede brokers zijn bereikbaar via de telefoon, via email en via chat. Bij brokers is veel deskundigheid aanwezig over alles wat te maken heeft met trading. Aangezien veel traders met dezelfde vraagstukken zitten, zijn medewerkers van brokers vaak goed in staat om waardevolle feedback te bieden. Het is dan ook verstandig om hier volop gebruik van te maken. Er zijn ook veel brokers die regelmatig seminars organiseren of aanwezig zijn op vakbeurzen. Deze gelegenheden zijn ook prima geschikt voor het verkrijgen van feedback.

Een tweede mogelijkheid om waardevolle feedback te vergaren is via andere traders. Het spreekt voor zich dat andere traders te maken hebben met dezelfde mogelijke problemen en uitdagingen. Het internet biedt hier uitkomst. U kunt op zoek gaan naar online forums over trading. Een nog directere bron van informatie en het uitwisselen van gedachten biedt Twitter. Daarnaast bestaan er tegenwoordig ook websites die speciaal bedoeld zijn voor het uitwisselen van handelsideeën. Natuurlijk kunt u ook op zoek gaan naar een lokale beleggingsclub.

Handel alleen wanneer u moet handelen

Veel beginnende traders zijn ongeduldig en willen graag zo snel mogelijk de markt op. Ook de meer ervaren traders zien we vaak handelen, terwijl de markt eigenlijk helemaal geen interessante signalen afgeeft. Alhoewel dit natuurlijk alleen maar menselijk is, zorgt deze manier van handelen er vaak voor dat traders niet is staat zijn om op langere termijn structureel winst te behalen. Dit is ook logisch, wanneer er frequent in een onduidelijke richting wordt gehandeld.

Het goede nieuws is dat u helemaal niet hoeft te handelen. U bepaalt zelf wanneer u handelt en in welke markt u dit doet. Wanneer u geen mogelijkheid ziet voor een interessante trade in een bepaalde handelssessie, wacht u gewoon tot de volgende mogelijkheid zich aandient. U kunt dus zolang wachten als u wilt.

Bovenstaande betekent ook dat er voldoende tijd en ruimte is om op zoek te gaan naar interessante handelsmogelijkheden. Op basis van uw handelsplan en de hierin bepaalde handelsstrategie, gaat u op zoek naar de juiste trades. Wanneer u uw strategie strikt volgt, zorgt u er ook voor dat u geen trades plaatst wanneer dit niet nodig is. Zorg ervoor dat de trade niet te groot is en strookt met uw risicomanagement, ook al lijkt de setup van de trade nog zo aantrekkelijk.

Denk lange-termijn

Wanneer u op langere termijn winstgevend wilt blijven met het handelen in forex en CFD’s, dient u ook op de lange termijn te denken. Succesvol handelen is een doorlopend proces, waarbij de korte termijn onbelangrijk is. Het gemiddelde van uw resultaten op lange termijn bepalen uw succes.

Neem de tijd en probeer u strikt te houden aan uw handelsplan. U zult zien dat uw resultaten structureel verbeteren.

Conclusie

In dit artikel zijn we op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag of het mogelijk is om blijvend winsten te behalen met het handelen in forex en CFD’s. We hebben bepaald dat trading een gekwalificeerde bezigheid is. We hebben ook gezien dat er veel mogelijkheden zijn tot het verbeteren van handelsresultaten, indien we ons houden aan onze uitgangspunten en continue op zoek zijn naar het verder ontwikkelen van onze vaardigheden.

Vraag uzelf eens waarom u eigenlijk handelt. Handelt u vooral omdat u het leuk vindt, of bent u serieus van plan om een deel van uw inkomen uit trading te halen? Zorg er in ieder geval voor dat u handelt om de juiste redenen.

We concluderen ook dat het belangrijk is om uw handel op uw persoonlijkheid af stemmen. De rol van psychologie in trading is veel groter dat u wellicht denkt. Het is belangrijk om te beseffen dat emotionele factoren in trading een grote rol spelen. In het volgende artikel kunt u meer lezen over de rol van psychologie in trading.

Gelukkig kunt u zelf veel doen om te komen tot betere handelsresultaten. Goed risicomanagement en het verbeteren van uw handelsvaardigheden staan hierbij centraal. Daarnaast is het belangrijk om respect te hebben voor de hefboomwerking bij het handelen in forex en CFD’s. U dient de voordelen van de hefboom te maximaliseren, terwijl u de negatieve effecten zo goed mogelijk afdekt.

Onze oplossing

Bij Major Markets Trading houden we ons dagelijks bezig met trading. We zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die financiële markten bieden en zijn voortdurend bezig met de vraag hoe we hierop succesvol kunnen handelen. Op basis van onze werkervaring bij brokers zijn we tot de conclusie gekomen dat trading veel tijd en aandacht vergt. Vanuit deze gedachte zijn we enkele jaren geleden gestart met automatisch handelen, ook wel auto-trading genoemd. Hieruit is het Major Markets Trading forex automatisch handelssysteem ontstaan.

Het Major Markets Trading forex algoritme is een volledig automatisch handelssysteem dat posities aan- en verkoopt op een aantal valutaparen, in de vorm van CFD’s (contracts for difference). Het doel van het Major Markets Trading forex handelssysteem is het beschikbaar stellen van een profitabel automatisch handelssysteem in de vorm van een forex algoritme. Het handelssysteem is zeer geschikt voor forex traders die weinig tijd hebben om te handelen, niet beschikken over programmeerkennis en emoties uit het handelen willen halen.

Klik hier voor meer informatie over het Major Markets Trading forex automatisch handelssysteem.

Natuurlijk vinden we het ook leuk om manueel te traden. We zien iedere dag weer interessante mogelijkheden hiervoor.

Leave a comment

Send a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *