Hoe gebruik je een stop loss in online trading?

Hoe gebruik je een stop loss in online trading?

Door het gebruik van een stop loss kunnen we ons risico per transactie maximaliseren. Het gebruik van een stop loss is dus een belangrijk onderdeel van het risicomanagement bij trading.

Hoe gebruiken we eigenlijk een stop loss en is het ook mogelijk om zonder stop loss te handelen? In het onderstaand artikel gaan we in op beide vragen en bieden we een volledige uitleg over deze essentiële handelstool.

Wat is een stop loss?

Stop loss is een basisbegrip bij het handelen in forex en CFD’s. Een stop loss is een automatische order die een trader gebruikt om het maximale verlies op een lopende positie te beperken. Kort gezegd is een stop loss een soort bekentenis. Een trader bekent met het plaatsen van een stop loss dat de mogelijkheid bestaat dat de markt zich ook in een tegengestelde richting kan bewegen. Het stop loss-niveau bepaalt in hoever men bereid is het verlies te laten oplopen.

Stop loss
Waarom stop losses gebruiken?

Een stop loss wordt vaak gezien als het enige werkzame middel tegen het verliezen van geld en geldt als absolute risicobeperking. Veel traders zweren bij het gebruik van een stop loss en beweren dat een slecht geplaatste stop loss zelfs beter is dan het plaatsen van helemaal geen stop loss.

Voordelen stop loss

Na het plaatsen van een stop loss bestaat er geen noodzaak meer om constant de markt te monitoren. Dit is een groot voordeel aangezien maar weinig traders de tijd hebben om continu achter een computerscherm te zitten.

Een ander voordeel van het gebruik van stoporders is dat deze emotioneel handelen voorkomen. Door vooraf het uitstapniveau in te stellen zorgen we ervoor dat we ons houden aan onze handelsstrategie, zonder het risico dat we zelf de positie handmatig aanpassen.

Succesvol handelen is moeilijk zonder een goed handelsplan. Het gebruik van een stop loss is een prima hulpmiddel bij het bepalen en vastleggen van het maximale risico dat we per transactie willen lopen.

Nadelen stop loss

Het gebruik van stop loss orders kan onder bepaalde omstandigheden ook nadelen opleveren. Vooral het plaatsen van een stop loss op de verkeerde stop loss afstand kan problemen opleveren. Hier komen we later nog op terug.

Naast een goede kennis over het normale niveau van marktbewegingen is de mate van volatiliteit van belang. Hevige volatiliteit komt soms voor en is moeilijk in te schatten. Volatiliteit kan ervoor zorgen dat stops vaker worden getriggerd. Veel brokers hanteren hanteren een zogenaamde minimale stopafstand. Deze is bedoeld om te voorkomen dat u een stop plaatst die te dicht bij het instapniveau van een order ligt. Een minimale stopafstand kan zowel voordelen als nadelen opleveren. Traders die een zogenaamde scalping-strategie hanteren, doen er goed aan om een broker te kiezen die geen voorwaarden stelt met betrekking tot een minimale stopafstand.

Het gebruik van stop loss orders kan leiden tot kosten. Het gebruik van een normale stop loss is bij veel brokers kostenloos. Het gebruik van zogenaamde gegarandeerde stop orders echter, is vaak onderhevig aan een stop loss premie of commissie indien het stop-niveau wordt geraakt.

Stop loss vs stop limiet

Veel brokers hanteren binnen hun handelsplatform de termen stop loss en stop limiet. De termen lijken hetzelfde maar er is echter een duidelijk verschil.

Stop loss

Stelt u zich voor dat u een long positie heeft op de Duitse DAX30, bij een huidige stand van 12.400 punten. Uw instapniveau was 12.185 punten en uw doel is een stand van 12.500 punten. U wilt een deel van uw winst beschermen en voorkomen dat u verlies lijdt. U plaatst een stop loss op 12.300 punten. Indien de DAX30 zakt naar een niveau van 12.300 punten, wordt uw positie automatisch gesloten. Uw winst komt in dit voorbeeld uit op 115 punten.

Stop limiet

Wat is een stop limiet order? Een stop limiet order is een voorwaardelijke (pending) order en is een combinatie van twee orders; de stop loss en een limiet order. Bij een stop limiet order dienen we een stopprijs en een limiet prijs in te geven.

Stelt u zich voor dat het aandeel Covestro (DAX30) op dit moment handelt op € 47,00. U verwacht dat de waarde van het aandeel verder zal gaan dalen en wilt een short order plaatsen. U wilt echter dat de order pas wordt uitgevoerd wanneer het aandeel de waarde van € 46,00 bereikt en wilt uw positie weer sluiten zodra het aandeel door de grens van € 43,00 zakt. U stelt een stop limiet order in op € 46,00 en een stop loss op € 43,00. Wanneer het aandeel de waarde van € 46,00 bereikt, wordt de order automatisch uitgevoerd met een koersdoel van € 43,00.

Gegarandeerde stop loss vs niet-gegarandeerde stop loss

Het verschil tussen een gegarandeerde stop en een niet-gegarandeerde stop heeft te maken met het uitvoeringsniveau. Bij het plaatsen van een normale of niet-gegarandeerde stop bestaat er geen garantie dat de broker ook daadwerkelijk in staat is om een positie op het gewenste uitvoeringsniveau te sluiten. Dit heeft te maken met volatiliteit en price gapping.

Wat is een price gap bij trading? Een price gap is de afstand die kan ontstaan tussen een sluitingsprijs en de daarop volgende openingsprijs. Een price gap kan dagelijks voorkomen in aandelenmarkten. Iedere belegger in aandelen weet dat de openingskoers in de ochtend vaak verschilt van de sluitingskoers van de vorige handelssessie. Heel soms komt het ook voor dat de handel in een bepaald aandeel tijdelijk stil wordt gelegd. Wanneer de handel weer wordt hervat, zien we vaak een sterk afwijkende koers.

Price gapping in forex markten komt vaak in het weekend voor. Het gaat hierbij dan om het verschil in de sluitingsprijs op vrijdagavond en de openingsprijs op zondagavond.

Gegarandeerde stop loss

Bij een gegarandeerde stop loss garandeert de broker het uitvoeringsniveau. Een gegarandeerde stop loss biedt dus een bescherming tegen price gaps. Indien de eerstvolgend beschikbare marktprijs het stop loss-niveau overtreft, heeft u hier geen last van. Brokers rekenen voor het gebruik van een gegarandeerde stop loss kosten. Let er goed op wanneer deze kosten in rekening worden gebracht. Soms worden er pas kosten in rekening gebracht wanneer een gegarandeerd stop-niveau daadwerkelijk wordt bereikt, maar soms worden er ook bij het opgeven van het gegarandeerde stop-niveau al kosten gerekend.

Hoe gebruiken we een stop loss?

Het instellen van een stop loss bij het handelen in CFD’s of forex hoeft niet moeilijk te zijn. Het gaat vooral om waar we de stop loss plaatsen. Op dit te kunnen bepalen hebben we enige kennis nodig over het berekenen van een stop loss. Een stop loss dient geplaatst te worden op een logisch niveau, dat samenhangt met onze analyse of de bewegingen in de markt. Zoals aangegeven bepalen we met het stop loss-niveau in hoeverre we bereid zijn een verlies te laten oplopen.

Natuurlijk is het ook mogelijk om handmatig een transactie te sluiten, wanneer deze op een verliesstand staat. Het risico hierbij is dat we om emotionele redenen een positie sluiten, zonder dat we ons houden aan een handelsplan of een vooraf gedefinieerd stop loss-niveau. Het kan ook zijn dat de angst voor verlies ervoor zorgt dat we onze positie vroegtijdig sluiten. Met het plaatsen van een automatische stop loss worden bovenstaande problemen voorkomen.

Door het plaatsen van een stop loss blijven we in positie, zolang de set-up van de trade en de handelsrichting correct blijken te zijn. De stop loss zorgt er hier tegelijkertijd ook voor dat we ons houden aan ons handelsplan. Bij trading en daytrading kijken we voor het bepalen van een stop loss vaak naar steun- en weerstandslijnen. Deze vormen een prima manier op signalen te genereren die erop wijzen dat ons handelsidee niet langer geldig is. Voor het bepalen van onze stop loss identificeren we nabijgelegen te verwachten prijs- of koersniveau’s, indien de markt zich in een tegengestelde richting beweegt. Het berekenen van de stop loss is een combinatie tussen de ruimte die we de markt nog willen geven om te herstellen en het maximale verlies dat we op een positie willen nemen.

Een veel voorkomende fout is dat traders bij het plaatsen van een grote positie de stop loss erg dicht op het instapniveau van de transactie plaatsen. De positie krijgt zo na opening geen ruimte om in de gewenste richting te herstellen.

Een tweede veel voorkomende fout, is het plaatsen van een stop loss op basis van het geld dat men verwacht te winnen of te verliezen. Het is beter om te kijken naar de marktomstandigheden en de indicatoren die zijn gebruikt voor het genereren van het handelssignaal.

Het zal duidelijk zijn dat alleen een automatisch geplaatste stop loss zal leiden tot objectief handelen.

Stop loss strategieën

Aan het begin van dit artikel hebben we al genoemd dat het gebruik van stop losses een essentieel onderdeel is van risicomanagement bij het handelen in CFD’s en forex. We hebben bij traden allemaal hetzelfde doel, namelijk het maken van winst. Trading en daytrading zijn echter risicovol. We moeten er dus voor zorgen dat we ons risico maximaliseren. Het gebruik van stop losses en take profits is de oplossing hiervoor.

De manier waarop we ons risico maximaliseren kan per persoon en per markt verschillen. Welk risico zijn we bereid te nemen op iedere transactie? En wat is de volatiliteit in de markt waarin we handelen? De standaard volatiliteit in een markt is vaak via een indicator te achterhalen. Voor veel grote indices is ook een zogenaamde volatiliteitsindex beschikbaar. Welk type stop loss order plaatsen we bij onze transactie? Een reguliere stop, een gegarandeerde stop of een trailing stop?

Trailing stop

Wat is een trailing stop? Een trailing stop is een stop loss order die met een positie meebeweegt. Het doel van een trailing stop is het beperken van verliezen en het maximaliseren van winsten. Een trailing stop loss volgt de prijs en past zich aan zolang de transactie zich in de gewenste richting beweegt. Een trailing stop wordt uitgedrukt in een percentage of een vaste prijs ten opzichte van de marktprijs.

Trailing stop voorbeeld

We stellen voor om long te gaan op het aandeel ABC, op een stand van € 20,00. We willen kunnen profiteren van prijsstijgingen en niet meer dan 5 procent verlies maken. We plaatsen een trailing stop op een koers van € 19,00. De positie zal automatisch worden gesloten wanneer de koers van het aandeel 5 procent onder de marktprijs daalt.

Wanneer de koers van het aandeel stijgt, zal de trigger prijs voor de trailing stop automatisch meestijgen. Wanneer de prijs van het aandeel bijvoorbeeld stijgt naar € 30,00, zal de trailing stop alleen worden uitgevoerd wanneer de prijs van het aandeel terugzakt tot onder een koers van € 28,50 (5 procent onder de marktprijs).

Trailing stop

Waar we precies een stop loss plaatsen, is afhankelijk van de techniek die we hiervoor willen gebruiken. Een stop loss kan geplaatst worden op een vast niveau, aan de hand van een indicator of aan de hand van handelstijden. Natuurlijk kan een stop loss ook willekeurig worden geplaatst.

Tijdgebonden stop loss strategie

Bij een tijdgebonden stop loss wordt de stop gebaseerd op het tijdframe waarop gehandeld wordt. Een stop wordt bijvoorbeeld geplaatst aan de onderkant of de bovenkant van een specifieke kaars, waarbij het meest recente dieptepunt kan gelden als stop loss-niveau. Een tijdgebonden stop loss is geschikt voor volatiele markten.

Stop loss bij volatiliteit

Kennis over de volatiliteit van de markt waarin gehandeld wordt is erg belangrijk. De mate van volatiliteit bepaalt waar een stop loss kan worden geplaatst. Dit kan een stop loss zijn op een vast niveau, of een stop loss dat percentueel is bepaald. Het gebruik van een vaste stop loss kan ertoe leiden van de stop loss wordt uitgevoerd op een slechter niveau dan gewenst, of bij prijsfluctuaties op korte termijn.

Een percentueel bepaald stop loss-niveau is een goede oplossing voor veel handelsmarkten. Zoals reeds aangegeven is voor veel markten een zogenaamde volatiliteitsindex beschikbaar, zodat de volatiliteit binnen een bepaalde periode bekend is. Op deze manier zijn we in staat op de stop loss zo te plaatsen, dat deze de mogelijkheid heeft om mee te bewegen met prijsschommelingen in de markt. Natuurlijk moet wel opgemerkt worden dat marktcondities niet altijd te voorspellen zijn.

Swing trading stop loss strategie

Wat is swing-trading? Swing-trading is handel op de middellange termijn. Swing-trading biedt iets meer mogelijkheden om een stop loss te managen. Bij een swing-trade wordt een positie langer aangehouden dan bij daytrading of bij scalping. Het is dan ook vooral belangrijk om te kijken naar het maximale verlies dat we willen lijden op een transactie. Ook bij een swing-trade kan het zo zijn dat we niet in staat zijn om constant de markt te monitoren. Het gebruik van een automatische stop is dus nog steeds een goede optie.

Scalping stop loss strategie

Wat is scalping? Scalping is een handelsstrategie waarbij traders proberen te profiteren van kleine prijsbewegingen. Het uitgangspunt voor scalping vormt technische analyse. Een scalper volgt constant te markt. Hierdoor kan het zo zijn dat scalpers minder gebruik maken van een stop loss. Het gebruik van een stop loss heeft echter ook nut bij korte termijn handel. Denk maar eens aan het gebruik van een stop loss bij news trading of bij belangrijke rentebesluiten.

Day trading stop loss strategie

Bij daytrading of intraday handel is het gebruik van een stop loss een waardevol hulpmiddel, dat ons beschermt tegen oplopende verliezen. We zijn inmiddels bekend met de verschillende manieren waarop een stop loss geplaatst kan worden. De vraagt blijft altijd welk bedrag u bereid bent om per trade te riskeren.

De 2%-regel in trading

Een bijzonder aandachtspunt vormt de zogenaamde 2 procent-regel in trading. Volgens de 2%-regel mag een trader per transactie maar 2 procent van het totaal beschikbare kapitaal riskeren. De 2%-regel is een onderdeel van het risicomanagement bij trading en vormt voor veel traders een onderdeel van het handelsplan.

Wanneer een trader de 2%-regel strikt hanteert, zal deze voorkomen dat traders het saldo op hun rekening snel verliezen. Er zijn veel variaties mogelijk op de 2%-regel. Afhankelijk van de gekozen handelsstrategie zijn ruimere of strakkere parameters mogelijk. Het is hierbij belangrijk dat een trader zich comfortabel voelt bij het gekozen niveau.

Conclusie

Het zal duidelijk zijn dat het gebruik van een stop loss traders kan helpen om betere beslissingen te nemen. Toch zal elke trader zelf moeten bepalen op welke manier een stop loss het beste inzetbaar is. Het is raadzaam om de methode die u kiest op te nemen in uw handelsplan.

Leave a comment

Send a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.