Dividendaandelen: belangrijke punten om op te letten

Dividendaandelen: belangrijke punten om op te letten

Auteur: Jelle Huisman

Veel beleggers zijn op zoek naar bedrijven die periodiek dividend uitkeren. Naast het behalen van koerswinst, is de uitkering van dividend de belangrijkste reden voor beleggers om in aandelen te investeren. In dit artikel lees je wat dividend precies zo aantrekkelijk maakt, welke misverstanden er bestaan over dividend en hoe je zelf de beste dividendaandelen kunt selecteren.

Wat is dividend en wat maakt dividend zo aantrekkelijk?

Dividend is een winstuitkering van een bedrijf aan haar aandeelhouders. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om de behaalde winst in te houden en deze te investeren in het bedrijf, of een deel hiervan uit te keren aan aandeelhouders.

Dividendbeleggen is enorm populair. Dit is niet zonder reden. Dividend wordt vaak uitgekeerd door stabiele bedrijven die structureel winst maken. Dividenden zorgen dus normaal gesproken voor stabiele inkomsten. Dividendbetalingen van bedrijven zijn historisch gezien minder volatiel dan beurskoersen. Zo komt het regelmatig voor dat in een periode waarin beurskoersen sterk dalen, de totale dividendbetalingen nog steeds toenemen.

Veel beleggers zien dividend als een soort passief inkomen. Over een langere periode gerekend, biedt dividend ook een prima bescherming tegen inflatie. Wanneer je meerdere jaren belegt in aandelen, zal dividend een groot deel van je rendement bepalen. Dividend, groei van dividend en het herinvesteren van dividend zorgen voor stabiele vermogensgroei op lange termijn.

Misverstanden over dividendbeleggen

Het beleggen in dividendaandelen lijkt de ideale mogelijkheid om geld te verdienen met aandelen. Toch zijn er een aantal zaken waar we op moeten letten bij het selecteren van dividendaandelen. We kijken eerst naar een paar misverstanden die bestaan over dividendbeleggen.

Dividendinkomsten bieden een garantie op rendement

Bedrijven die bekend staan om een stabiel rendement, zullen hun best doen om het dividendpercentage op niveau te houden. Ook wanneer de resultaten tegenvallen, kan een bedrijf ervoor kiezen om nog steeds dividend uit te keren. Houdt er rekening mee dat je als belegger echter geen garantie hebt op dividend. Het kan dus voorkomen dat een bedrijf ineens een veel lager dividend, of helemaal geen dividend meer uitkeert.

Een hoog dividendrendement is altijd een goed teken

Het dividendrendement wordt vaak gebruikt om beursgenoteerde bedrijven met elkaar te vergelijken. Het dividendrendement geeft de verhouding weer tussen de winstuitkering en de beurskoers. Als een bedrijf bijvoorbeeld 0,50 euro dividend uitkeert, bij een beurskoers van 10 euro, dan bedraagt het dividendrendement 5 procent.

Een hoog dividendrendement lijkt natuurlijk interessant. Het is alleen wel belangrijk om het dividendrendement in het juiste perspectief te zien. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een bedrijf een dividendrendement uitkeert, dat niet in verhouding staat tot de resultaten van het bedrijf. Het kan ook voorkomen dat het dividendrendement erg hoog is, omdat de beurskoers van de onderneming sterk is gedaald.

Bedrijven die dividend uitkeren zijn altijd sterke bedrijven

Het is niet zo dat bedrijven die dividend uitkeren altijd sterke bedrijven zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een bedrijf dividend uitkeert, nadat een bedrijfsonderdeel gedwongen verkocht is geworden. Het komt ook voor dat bedrijven dividend uitkeren, omdat ze zelf weinig kansen in de markt zien tot innovatie of uitbreiding. Het geld wordt in dit geval uitgekeerd aan aandeelhouders, in plaats van geïnvesteerd in de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. Het is dus belangrijk om ook te kijken naar de bedrijfsresultaten.

Hoe selecteer je de beste dividendaandelen?

Aandelen van bedrijven die dividend uitkeren vormen een prima basis voor een beleggingsportefeuille. We weten inmiddels dat we wel de nodige tijd en aandacht dienen te besteden aan het selecteren van de beste bedrijven.

Hieronder volgen een aantal tips voor het samenstellen van een inkomstengerichte aandelenportefeuille.

Kijk naar het bedrijfsmodel en de fundamentals

De selectie van een sterk bedrijf is een eerste vereiste. Een bedrijf kan bijvoorbeeld beoordeelt worden op marktpositie, resultaten en het zittende management. Veel beleggers maken echter de fout, bedrijven eerst te beoordelen op de hoogte van het dividend.

Bedrijven die in staat zijn om ieder jaar dividend uit te keren, zijn vaak bedrijven die stabiel zijn en structureel verder groeien. Het dividendbeleid kan dus iets zeggen over de stabiliteit van een bedrijf. Wanneer een bedrijf ieder jaar, over een periode van jaren, in staat is om dividend uit te keren, kan dit wijzen op een bedrijf dat onder wisselende marktomstandigheden goed presteert. Bedrijven die nog maar sinds een paar jaar dividend uitkeren, zijn moeilijker in te schatten. Doe dus eerst het nodige onderzoek, voordat je overgaat tot aankoop van een aandeel.

Beoordeel de payout ratio

De payout ratio geeft aan welk deel van de nettowinst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Wanneer 20 procent van de nettowinst wordt uitgekeerd, dan is de payout ratio 20 procent. Aangezien de berekening van het dividendrendement gedeeltelijk wordt bepaald door de beurskoers, vormt de payout ratio vaak een betrouwbaarder beeld. De payout ratio zegt ook iets over het dividendbeleid. Een lagere payout ratio betekent dat een bedrijf een groter deel van de nettowinst voor verdere groei of andere doelen reserveert. Een hoge payout ratio betekent dat een groter deel van de nettowinst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Een payout ratio van 35 tot 50 procent wordt door de meeste dividendbeleggers gezien als een gezond percentage.

Beoordeel de kredietwaardigheid

Een van de manieren die beursgenoteerde bedrijven gebruiken om kapitaal aan te trekken, is door het uitgeven van leningen. Indien de kredietwaardigheid van een bedrijf daalt, zal het bedrijf stappen moeten ondernemen om deze weer op niveau te krijgen.

De kredietwaardigheid van bedrijven wordt beoordeelt door zogenaamde ratingbureau’s. Enkele voorbeelden van ratingbureau’s zijn Standard & Poors, Fitch en Moody’s. Ratingbureau’s geven bedrijven een risico-score, die kan variëren van AAA (hoogste kredietrating) tot D (laagste kredietrating). Wanneer een verlaging van de rating dreigt, kan een bedrijf ervoor kiezen om een lager dividend, of helemaal geen dividend uit te keren. Hiermee probeert het bedrijf dan de aanwezige kasstroom, en hiermee een goede rating, veilig te stellen. De kredietwaardigheid van beursgenoteerde ondernemingen is op verschillende websites te vinden.

Beoordeel de kwaliteit van de aanwezige kasstromen

Om te beoordelen of een bedrijf in de toekomst in staat blijft om dividend uit te keren, kunnen we kijken naar de kwaliteit van de aanwezig kasstromen. Indien de kasstroom verslechtert, of de schuldenlast toeneemt, kan dit invloed hebben op het dividendbeleid.

Beoordeel actieve aandeleninkoopprogramma’s

Veel beursgenoteerde bedrijven kopen, indien mogelijk, eigen aandelen terug. Door de inkoop van eigen aandelen neemt het aantal uitstaande aandelen af. Een bedrijf hoeft de behaalde winst dan over minder aandelen te verdelen, wat normaal gesproken kan zorgen voor een verdere stijging van het dividendrendement. Wanneer een bedrijf een aandeleninkoopprogramma staakt of uitstelt, kan dit duiden op liquiditeitsproblemen of toenemende schulden. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het dividend.

Beoordeel of een bedrijf een dividendbetaler of een dividendgroeier is

Bedrijven die dividend uitkeren zijn grofweg in te delen in dividendbetalers en dividendgroeiers.

Dividendbetalers zijn meestal bedrijven met een stabiel bedrijfsmodel en een voorspelbare kasstroom. Bedrijven die gekenmerkt worden als dividendbetaler groeien vaak beperkt, maar keren vaak een naar verhouding hoog dividend uit.

Dividendgroeiers zijn meestal bedrijven die groeien, maar een laag dividend uitkeren. Het gaat hier vaak om jongere bedrijven in branches die meebewegen met de economie en marktomstandigheden.

Zorg voor voldoende spreiding

Ook bij het beleggen in dividendaandelen dien je te zorgen voor voldoende spreiding in je aandelenportefeuille. Bepaalde branches staan bekend om het hoge dividend dat wordt uitgekeerd. Wanneer je teveel aandelen van bedrijven in één branche in bezit hebt, loop je het gevaar te weinig spreiding in je portefeuille te hebben.

Conclusie

Dividendbeleggen is een mooie manier om vermogensgroei te realiseren. We hebben gezien dat er wel een aantal punten zijn om rekening mee te houden.

Probeer in eerste instantie sceptisch te zijn over bedrijven met een hoog dividend. Het kan zijn dat bedrijven met een hoog dividendrendement, risicovoller of conjunctuurgevoeliger zijn dan andere bedrijven. Zeker wanneer een hoog dividendrendement het gevolg is van achterblijvende prestaties, en wanneer dividend wordt uitgekeerd ten koste van economische groei, moet je oppassen. Probeer je altijd af te vragen waarom een bedrijf eigenlijk dividend uitbetaalt.

Een belegger doet er goed aan om te kiezen voor bedrijven met een iets lager dividendrendement, die snel groeien. Het behalen van dividendinkomsten wordt gemakkelijker wanneer een belegger belegt voor de langer termijn.

Leave a comment

Send a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *