Beleggen in olie. Een introductie

Beleggen in olie. Een introductie

Auteur: Jelle Huisman

Waar zou de wereld zijn zonder aardolie? Dit is een vraag die eigenlijk niet eens te beantwoorden is. We kunnen stellen dat de wereldeconomie volledig afhankelijk is van olie en de producten die hiervan worden gemaakt. Olie vormt de grondstof voor het maken van brandstoffen, smeermiddelen en verf, maar ook voor producten die van plastic zijn gemaakt en vele andere materialen.

WTI (West Texas Intermediate) vs Brent Crude

Bij aardolie wordt onderscheid gemaakt tussen 2 soorten olie namelijk: West Texas Intermediate olie (WTI) en Brent Crude olie. WTI olie komt uit bronnen in de Verenigde Staten (voornamelijk Texas en Louisiana) en Brent Crude olie komt uit bronnen in de Noordzee. De meeste olie wordt geprijsd met Brent Crude olie als benchmark. De prijzen van WTI olie en Brent Crude olie kunnen om verschillende redenen van elkaar verschillen. Brent Crude olie is gemakkelijker te vervoeren doordat de oliebronnen waaruit Brent Crude olie gewonnen wordt, dicht bij het vaste land liggen. Verder zijn politieke en economische ontwikkelingen van directe invloed op olieprijzen.

In dit artikel beschrijven we de belangrijkste factoren die de olieprijs bepalen en leggen we uit op welke manieren je in olie kunt beleggen.

Waardoor beweegt de olieprijs?

De prijs van olie wordt bepaald door vraag en aanbod. Wanneer de vraag naar olie stijgt, of het aanbod van olie daalt, zal de prijs stijgen. In een omgekeerde situatie zal de prijs van olie dalen. Wanneer we de huidige olieprijs (of een toekomstige olieprijs) willen beoordelen, zullen we dus moeten weten wat de vraag naar, en het aanbod van olie, beïnvloedt. Dit zijn de volgende:

Nieuwe ontdekkingen olievelden

Oliebedrijven zijn nog steeds op zoek naar nieuwe olievelden. Nieuwe olievelden kunnen veel geld opleveren, maar kunnen ook zorgen voor enige prijsdruk op de olieprijs door een toename van het aanbod.

De stand van de wereldeconomie

Het jaar 2020 staat in het teken van de coronacrisis. De economische activiteit is veel lager dan normaal en bijna alle landen kondigen een economische krimp aan van meerdere procenten. De prijzen van ruwe olie zijn gekelderd en waren op een gegeven moment zelfs even negatief. Olie vormt een belangrijke grondstof voor de productie van veel goederen. Wanneer de vraag naar goederen daalt, zal dat van directe invloed zijn op de prijs van olie.

Speculatie

Speculanten gebruiken zogenaamde derivaten om de toekomstige prijs van olie te voorspellen. Speculanten beleggen dus niet in olie zelf. De waarde van een derivaat is afgeleid van de prijs van een onderliggende waarde, in dit geval olie. Voor het speculeren in olie worden meestal future-contracten gebruikt. Grote aantallen future-contracten hebben een invloed op de prijs van olie. Wanneer er grote aantallen future-contracten worden gekocht voor een prijs die boven de huidige marktprijs ligt, kan dit dus zorgen voor een stijging van de olieprijs.

Inflatie

Wanneer de prijs van olie stijgt, zal ook de prijs van veel goederen gaan stijgen. Een van de manieren om je te beschermen tegen inflatie, is door te beleggen in olie of andere grondstoffen. Dit kan echter weer leiden tot een stijging van grondstofprijzen, wat weer kan zorgen voor een verdere stijging van goederenprijzen.

Het weer

Je kunt je voorstellen dat gedurende koude winters de vraag naar warmte, en dus olie, stijgt. Dit is een voorbeeld waarbij de vraag naar olie zorgt voor een stijging van de olieprijs. Wereldwijd zien we steeds meer extremen in het weer, die van invloed zijn op de vraag naar olie. Extreem weer kan ook een grote invloed hebben op de productie van olie.

De OPEC

De OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is een groep van de 14 grootste olie-exporterende landen. De OPEC coördineert het gezamenlijke oliebeleid en probeert te zorgen voor een stabiele olie-productie. Het eigenlijke doel van de OPEC is het controleren van de olie-prijs en het voorkomen van te grote fluctuaties in prijs.

Geo-politieke ontwikkelingen

Politieke ontwikkelingen en spanningen kunnen veel invloed hebben op de prijs van olie. Enige landen die onderdeel uitmaken van de OPEC zijn: Iran, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Venezuela, Libië, Algerije en Nigeria. Gezien de spanningen in het Midden-Oosten en de politieke en economische toestand in bijvoorbeeld Venezuela, kun je je voorstellen dat het voor de OPEC niet gemakkelijk is om haar beleid succesvol uit te voeren. Ook onenigheid binnen de landen de onderdeel uitmaken van de OPEC is niet ongewoon.

Amerikaanse olievoorraden

Amerika is een van de landen die een grote voorraad olie aanhouden. Afhankelijk van de stand van de economie kan deze voorraad worden vergroot of verkleind. Grote voorraden zullen niet direct zorgen voor prijsveranderingen wanneer de OPEC het aanbod verkleint. Is de olievoorraad van de Verenigde Staten echter laag, dan zal iedere verandering in het aanbod van olie wel een grote impact kunnen hebben op olieprijzen.

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen zijn al vele jaren in opkomst. Olie zal als fossiele brandstof eens opraken en is bovendien erg schadelijk voor het milieu. Op termijn kan het aanbod van alternatieve energiebronnen zorgen voor een daling in de vraag naar olie.

Manieren om in olie te beleggen

Fysiek beleggen in olie door een aantal vaten olie te kopen en te wachten op een prijsstijging is niet relevant. Gelukkig zijn er een aantal andere manieren om in olie te beleggen.

Olie-aandelen

De meest gangbare manier om in olie te beleggen is door aandelen te kopen van olie-producerende bedrijven, of bedrijven die in de oliesector werkzaam zijn zoals exploratiebedrijven en bedrijven die olie opslaan (opslagbedrijven). Enkele voorbeelden zijn Royal Dutch Shell, Chevron, Exxon Mobil en Koninklijke Vopak. De grote beursgenoteerde bedrijven in de oliesector hebben een stabiel trackrecord en een constante dividendstroom. Doordat deze bedrijven zo groot zijn, worden ze door veel analisten gevolgd en is er veel informatie beschikbaar. Aandelen van bedrijven in de oliesector kunnen flink volatiel zijn, wat betekent dat de aandelenkoers flink kan schommelen.

Beleggingsfondsen en ETF’s

Beleggen in fondsen of ETF’s (Exchange Traded Funds) biedt beleggers de mogelijkheid om met meer spreiding te beleggen in de oliesector. Let er wel op dat er in de praktijk vele verschillende ETF’s beschikbaar zijn, die op verschillende manieren in de oliesector beleggen. Het risico zal dus per fonds of per ETF van elkaar verschillen. Een ETF kan bijvoorbeeld bedrijven bevatten die olie produceren, maar het kan ook zo zijn dat een ETF future-contracten volgt of andere strategieën om in de oliesector te beleggen.

ETF staat voor Exchange Traded Fund. De jaarlijkse kosten die aanbieders van ETF’s in rekening brengen bedragen ongeveer 0,4 procent. ETF’s vormen dus een simpele en kostenefficiënte manier om in olie te beleggen. Aangezien ETF’s via de beurs verhandelbaar zijn, is aan- en verkoop snel mogelijk.

Beleggen in olie met hefboomproducten

Het is ook mogelijk om in olie te beleggen met zogenaamde hefboomproducten. Dit zijn producten die zijn afgeleid van een onderliggende waarde, waardoor ze ook wel derivaten worden genoemd.

Hefboomproducten staan bekend om hun hefboomwerking. Bij producten met een hefboomwerking wordt er een positie ingenomen waarbij de waarde van de positie sterker reageert op een koerswijziging van de onderliggende waarde, dan wanneer direct in de onderliggende waarde belegd zou worden. De belegger financiert bij een hefboomproduct maar een deel van de totale onderliggende waarde of positiegrootte. Het grootste gedeelte van de positiegrootte wordt gefinancierd door de aanbieder, die hiervoor financieringskosten in rekening zal brengen. Het grote voordeel van hefboomproducten is dat met een klein bedrag, relatief grote resultaten kunnen worden behaald.

Winsten en verliezen zijn gebaseerd op de totale waarde van de positie. Het is dus belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met producten waarbij sprake is van een hefboom. Hiernaast is het belangrijk om posities altijd te voorzien van een zogenaamde stop loss. Een stop loss is een automatische order die een belegger gebruikt om het maximale verlies van een lopende positie te beperken. In dit artikel kun je lezen hoe je een stop loss kunt gebruiken in online trading.

Een aantal producten waarbij je kunt beleggen in olie met een hefboom zijn:

  • Olie-opties
  • Olie-turbo’s, Olie-sprinters en Olie-speeders
  • Olie-futures
  • Olie-cfd’s

Het spreekt voor zich dat het gebruik van hefboomproducten om te beleggen in olie enige kennis vereist en niet de eerste keuze zal zijn voor een beginnend belegger.

Conclusie

In de oliemarkt maken vooral grote partijen de dienst uit. Dit geldt ook voor olie-beleggingen. We hebben gezien dat er meerdere manieren zijn om te beleggen in olie, met ieder zijn eigen kenmerken en risico’s. Dit is niet voor niets. Olie is in de huidige economie onmisbaar en dit zal ook in de toekomst het geval blijven. Probeer goed te bepalen welke manier van beleggen in olie het beste geschikt is. Het beleggen in ETF’s is hierbij de meest gangbare manier.

Leave a comment

Send a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *