Beleggen in goud. Een introductie

Beleggen in goud. Een introductie

Goud wordt al eeuwenlang gebruikt als betaalmiddel. De waarde van goud is lastig te bepalen. Tegenwoordig wordt de goudprijs genoteerd in Amerikaanse Dollars, waarbij de waarde wordt aangegeven per troy ounce, oftewel 31,10 gram. Begin mei 2020 staat de goudprijs op $ 1.700 per troy ounce.

Waarom is goud eigenlijk zo populair en waarom beleggen mensen graag in goud? Hiervoor zijn enkele redenen te bedenken. Ten eerste vergaat goud, net als andere edelmetalen, niet. Goud heeft geen onderhoud nodig en is relatief gemakkelijk te bewaren.

Ten tweede zien mensen, en dus ook beleggers, goud als een veilige haven. Vooral in (economisch) onzekere tijden vluchten veel beleggers in goud en stijgt de prijs. Wanneer aandelenmarkten dalen, stijgt de goudprijs vaak. Dit is echter geen vast gegeven en er zijn veel historische voorbeelden te bedenken waarbij het anders is gelopen.

In dit artikel beschrijven we de belangrijkste factoren die de goudprijs bepalen en leggen we uit op welke manieren je in goud kunt beleggen.

Goudprijs

Waardoor beweegt de goudprijs?

De prijs van goud wordt bepaald door vraag en aanbod. Wanneer de vraag naar goud stijgt, of het aanbod van goud daalt, zal de prijs stijgen. In een omgekeerde situatie zal de prijs van goud dalen. Wanneer we de huidige goudprijs (of een toekomstige goudprijs) willen beoordelen, zullen we dus moeten weten wat de vraag naar, en het aanbod van goud, beïnvloedt. Dit zijn de volgende:

Voorraden van centrale banken

De meeste landen beschikken over een eigen goudvoorraad, die wordt beheerd door de lokale centrale bank. De centrale bank heeft de mogelijkheid om de aanwezige goudvoorraad te vergroten of te verkleinen. Vooral in economisch slechte tijden zien we vaak berichten naar buiten komen dat centrale banken hun goudvoorraad uitbreiden. Dit zorgt vervolgens vaak voor een stijgende goudprijs. Centrale banken zijn doorgaans erg voorzichtig met het verkopen van grote hoeveelheden goud. Aangezien centrale banken grote goudbezitters zijn, willen ze voorkomen dat er een te grote druk ontstaat op de goudprijs.

Goud als industriële toepassing

Goud is een uitstekende geleider. Vermengd met andere metalen wordt goud dan ook veel gebruikt voor industriële toepassingen en in apparaten zoals mobiele telefoons. Je kunt je voorstellen dat de wereldwijde groei in het gebruik van smartphones zorgt voor een toenemende vraag naar goud.

Ontdekkingen nieuwe goudmijnen

Je kunt je voorstellen dat de ontdekking van een nieuwe goudmijn kan zorgen voor druk op de goudprijs. Het vinden van nieuwe goudmijnen is echter niet eenvoudig en er is geen garantie voor succes. Op wereldwijde aandelenbeurzen staan diverse mijnbouwbedrijven genoteerd. Met name in Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

De Amerikaanse Dollar

We hebben al aangegeven dat de goudprijs staat genoteerd in Amerikaanse Dollars. Wanneer je je geld bijvoorbeeld aanhoudt in Euro’s, kan er dus sprake zijn van een valutarisico. Wanneer de Dollar bijvoorbeeld stijgt in waarde ten opzichte van de Euro, dan wordt goud duurder voor mensen die Euro’s aanhouden. Hierdoor zal de vraag naar goud vanuit de Eurozone waarschijnlijk ook dalen. Een gevolg hiervan is dat de goudprijs waarschijnlijk ook zal gaan dalen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn. Wanneer de Euro stijgt ten opzichte van de Dollar, zal goud goedkoper worden voor mensen die Euro’s aanhouden. De samenhang tussen de Dollar en de goudprijs is erg sterk. Het kan dus zijn dat een daling van de goudprijs direct wordt opgeheven door een stijging van de Dollar.

Opkomende economieën

Opkomende economieën zorgen voor een stijging van het besteedbare inkomen. Je kunt je voorstellen dat hierdoor de vraag naar goud, of producten waarin goud is verwerkt, zal toenemen. Economische ontwikkelingen in opkomende economieën hebben dus invloed hebben op de goudprijs.

Speculatie

We hebben al genoemd dat veel beleggers goud zien als een zogenaamde veilige haven. De goudprijs is dus ook gerelateerd aan economisch sentiment. Beleggers die goud kopen of verkopen, proberen hiermee vaak in te spelen op de ontwikkelingen van de goudprijs. We gaan nu kijken naar de verschillende manieren die er zijn om in goud te beleggen.

Manieren om in goud te beleggen

Er zijn diverse manieren om in goud te beleggen. Hieronder volgt een opsomming van deze manieren, waarbij we meteen kijken naar de kenmerken en de risico’s.

Fysiek goud kopen

Fysiek goud is tegenwoordig gemakkelijk online aan te kopen. Er bestaan zelfs aanbieders waar je goud op kunt laten slaan tegen een bepaald tarief. Goudbaren zijn verkrijgbaar in verschillende maten en gewichten. Natuurlijk zijn er ook handelsbedrijven in edelmetalen die beschikken over fysieke filialen, waar je terecht kunt voor het kopen en verkopen van goud.

Goud kopen kan online, maar zorg ervoor dat je dit doet bij een betrouwbare en transparante aanbieder. Controleer of een aanbieder goed bekend staat en of de aanbieder geregistreerd staat bij de toepasselijke financieel toezichthouder. Wees op de hoede voor aanbieders die jou direct benaderen, bijvoorbeeld via de telefoon. Kijk ook naar de prijsstelling die een aanbieder hanteert voor het inkopen en verkopen van goud. Is de prijsstelling marktconform? Houd er verder rekening mee dat goud geen directe inkomsten genereert, zoals bijvoorbeeld dividend, en fluctueert in prijs. Het kan dus voorkomen dat de goudprijs op het gewenste verkoopmoment een stuk hoger of lager ligt dan de aankoopprijs.

Goudaandelen kopen

Het beleggen in goudaandelen of goudmijnaandelen is erg populair. Dit zijn aandelen van bedrijven die zich bezig houden met het mijnen van goud, of het zoeken naar nieuwe goudmijnen. De meeste bedrijven die actief zijn in de goudmijnsector hebben een beursnotering in Australië, Canada, de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen bedrijven die daadwerkelijk goud mijnen, en bedrijven die plannen hebben om goud te mijnen en hiervoor kapitaal proberen aan te trekken. Deze laatste categorie is natuurlijk veel speculatiever dan een aandeel van een reeds producerend bedrijf.

De ontwikkeling van de goudprijs zal een uitwerking hebben op de beurskoers van goudaandelen. De relatie tussen de goudprijs en de prijs van goudaandelen is echter relatief. Het hoeft dus niet zo te zijn dat een hogere goudprijs ook automatisch zorgt voor een hogere koers van goudaandelen. De verschillen in rendement tussen de verschillende goudaandelen kan ook hoog zijn. Het is dus belangrijk om te kijken wat een bedrijf precies doet en waar het geld precies mee verdiend wordt.

Goud trackers

Wat is een tracker of ETF? Een tracker is kort gezegd een beleggingsfonds dat de prestaties van een index of een andere onderliggende waarde “trackt” of repliceert. De koers van een tracker komt tot stand door de prijs van de onderliggende waarde door 10 te delen. Wanneer de goudprijs op $ 1.700 staat, zal de koers van de goudtracker $ 170 noteren. Hierdoor wordt de tracker dus betaalbaar en biedt het de mogelijkheid om met kleinere bedragen in goud te beleggen, zonder goud direct in bezit te hoeven nemen. Let er wel op dat een tracker op de goudprijs geen dividend genereert. Verder krijg je te maken met kosten die de aanbieder van de tracker in rekening brengt.

Trackers zijn beter bekend onder hun Engelse naam ETF, wat staat voor Exchange Traded Fund. De meeste trackers zijn verhandelbaar op de beurs. De jaarlijkse kosten die aanbieders van ETF’s in rekening brengen bedragen ongeveer 0,4 procent. ETF’s vormen dus een simpele en kostenefficiënte manier om in goud te beleggen. Aangezien ETF’s via de beurs verhandelbaar zijn, is aan- en verkoop snel mogelijk.

In goud beleggen met hefboomproducten

Naast het fysiek kopen van goud of het beleggen in goud met trackers, is het ook mogelijk om in goud te beleggen met zogenaamde hefboomproducten. Dit zijn producten die zijn afgeleid van een onderliggende waarde, waardoor ze ook wel derivaten worden genoemd.

Hefboomproducten staan bekend om hun hefboomwerking. Bij producten met een hefboomwerking wordt er een positie ingenomen waarbij de waarde van de positie sterker reageert op een koerswijziging van de onderliggende waarde, dan wanneer direct in de onderliggende waarde belegd zou worden. De belegger financiert bij een hefboomproduct maar een deel van de totale onderliggende waarde of positiegrootte. Het grootste gedeelte van de positiegrootte wordt gefinancierd door de aanbieder, die hiervoor financieringskosten in rekening zal brengen. Het grote voordeel van hefboomproducten is dat met klein bedrag, relatief grote resultaten kunnen worden behaald.

Winsten en verliezen zijn gebaseerd op de totale waarde van de positie. Het is dus belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met producten waarbij sprake is van een hefboom. Hiernaast is het belangrijk om posities altijd te voorzien van een zogenaamde stop loss. Een stop loss is een automatische order die een belegger gebruikt om het maximale verlies van een lopende positie te beperken. In dit artikel kun je lezen hoe je een stop loss kunt gebruiken in online trading.

Een aantal producten waarbij je kunt beleggen in goud met een hefboom zijn:

  • Goudopties
  • Goudturbo’s, Goudsprinters en Goudspeeders
  • Goudfutures
  • Goud-cfd’s

Het spreekt voor zich dat het gebruik van hefboomproducten om te beleggen in goud enige kennis vereist en niet de eerste keuze zal zijn voor een beginnend belegger.

Conclusie

We hebben gezien dat er meerdere manieren zijn om te beleggen in goud, met ieder zijn eigen kenmerken en risico’s. Dit is niet voor niets. Goud spreekt nog altijd erg tot de verbeelding en dit zal ook in de toekomst het geval blijven. Probeer goed te bepalen welke manier van beleggen in goud het beste geschikt is. Over het algemeen kunnen we stellen dat een goudbelegging in ieder geval onderdeel uit dient te maken van een gespreide beleggingsportefeuille.

Leave a comment

Send a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *