6 manieren om financieel onafhankelijk te worden. Deel 3: Ontwikkel het juiste financiële gedrag

6 manieren om financieel onafhankelijk te worden. Deel 3: Ontwikkel het juiste financiële gedrag

Auteur: Jelle Huisman

De meeste mensen zouden graag de vrijheid hebben om te doen wat ze zelf willen. We bepalen het liefst zelf wat we met onze tijd doen, wat we kopen en waar we onze dag doorbrengen. In de praktijk is dit echter vaak maar deels mogelijk. Ons werk bepaalt in de meeste gevallen waarmee we onze tijd doorbrengen, en wat we met het inkomen kunnen doen dat we hiervoor ontvangen. We zijn dus afhankelijk van een baan of onze werkgever. Vrijwel iedereen zal aangeven dat, om te kunnen doen wat we willen, voldoende geld nodig is. We denken dus dat we eerst financieel onafhankelijk moeten zijn, om dit mogelijk te maken.

Wat is financiële onafhankelijkheid?

Financiële onafhankelijkheid is de status van het hebben van een betrouwbare bron van inkomsten, die voldoende is om de kosten van levensonderhoud voor de rest van ons leven te betalen, zonder afhankelijk te zijn van anderen. Het inkomen dat wordt verdiend zonder dat we hoeven te werken, wordt ook wel passief inkomen genoemd. Financiële onafhankelijkheid stelt je dus in staat om het leven te leiden dat je wilt.

Het bereiken van financiële vrijheid kan voor een ieder wat anders betekenen. Het bereiken van financiële vrijheid kan bijvoorbeeld betekenen dat je eerder met pensioen kan. Het kan ook betekenen dat je je tijd kunt besteden aan zinvol werk, zonder dat je aandacht hoeft te besteden aan een carrière. Verder kan het zo zijn dat je minder hoeft na te denken over het doen van grote aankopen, zoals een auto, of je simpelweg een vakantie boekt naar die verre bestemming waar je altijd al naartoe wilde. We kunnen dus stellen dat mensen die financieel onafhankelijk zijn, beschikken over meer opties, en hierdoor dus vrijer leven met mogelijk minder stress.

Het bereiken van financiële onafhankelijkheid is niet gemakkelijk en kan vele jaren in beslag nemen. Het gaat hier dus duidelijk niet om een strategie om snel rijk te worden. En mensen die wel financieel onafhankelijk zijn, dienen verantwoord met hun kapitaal om te gaan om er voor te zorgen dat ze dit blijven. In eerste instantie zullen we het type persoon moeten worden, dat in staat is om financieel onafhankelijk te worden. Hierbij gaat het onder andere om discipline en de ontwikkeling van bepaalde kennis en vaardigheden.

In deze 6-delige serie van artikelen beschrijven we 6 manieren die kunnen bijdragen aan het bereiken van financiële onafhankelijkheid:

Deel 3: Ontwikkel het juiste financiële gedrag

Wanneer je financiële vrijheid wil bereiken zul je eerst de persoon moeten worden die dit mogelijk kan maken. Je gedrag op financieel gebied is hiermee doorslaggevend.

In eerste instantie is het belangrijk om inzicht te creëren in je huidige financiële situatie, zodat je weet waar je financieel gezien staat. Een goed inzicht in je financiële situatie zal je helpen om meetbare en haalbare financiële doelen te stellen. Een duidelijk plan zal je vervolgens helpen om deze doelen ook daadwerkelijk te bereiken.

Een van de voornaamste doelen op zich is het hebben van controle over je financiën, in plaats van dat je financiën controle hebben over jou. Helaas zijn er nog altijd erg veel mensen die financieel gezien van maand tot maand leven en van salarisstrook naar salarisstrook.

Behavioral finance

Het financiële gedrag van mensen is vaak impulsief en weinig gestructureerd. Om meer te weten te komen over financieel gedrag van mensen, of je eigen financiële gedrag, is het handig om meer te weten over zogenaamd “behavioral finance”. Behavioral finance bestudeert de invloed van psychologie op beleggers en financieel analisten. Beleggers handelen niet altijd rationeel, verliezen vaak hun zelfcontrole en worden beïnvloed door hun eigen vooroordelen. Behavioral finance past gedragspsychologie toe op economische beslissingen om beter te kunnen begrijpen waarom rationele mensen vaak irrationele beslissingen nemen op het gebied van geld en investeren.

Het bestuderen van behavioral finance en het lezen van boeken over persoonlijke financiën kan je helpen om meer bewustzijn en inzicht te creëren in je financiële gedrag.

Tips en to do’s voor het ontwikkelen van het juiste financiële gedrag

Wat is eigenlijk de definitie van juist financieel gedrag? Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. Voor dit artikel gaan we uit van financieel gedrag dat bijdraagt aan het behalen van financiële onafhankelijkheid. Hieronder volgen een aantal tips en to do’s voor het ontwikkelen van het juiste financiële gedrag.

Geef minder uit dan je verdient

Minder besteden dan je verdient wordt veelal omschreven als de simpelste manier om een vermogen op te bouwen.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van minder besteden dan je verdient:

  • Je hebt meer financiële zekerheid
  • Je hebt meer geld over om te investeren
  • Je hebt minder zorgen
  • Je houdt geld over om jezelf eerst te betalen

Wanneer je minder wilt gaan besteden kun je kijken naar mogelijke besparingen op vaste lasten en het besparen op onnodige uitgaven. Onder vaste lasten vallen verzekeringen, abonnementen (internet, Netflix en dergelijke), energielasten en bijvoorbeeld een hypotheek. Voorbeelden van onnodige uitgaven zijn: koffie en eten on the go, kleding, horecabezoek en impulsaankopen.

Maak een budget om uitgaven bij te houden

Wanneer je een budget op wilt stellen dien je eerst een overzicht te maken van al je inkomsten en uitgaven per maand. Maak bij uitgaven onderscheid tussen vaste uitgaven en overige uitgaven. Vaste uitgaven zijn iedere maand gelijk en overige uitgaven kunnen van maand tot maand van elkaar verschillen. Aan de hand van het gemaakte overzicht krijg je een goed inzicht in je financiën en kun je een budget vaststellen. Geld dat je overhoud kun je gebruiken voor investeringen.

Tip: Houd ook rekening met periodieke inkomsten en uitgaven zoals dividenduitkeringen en jaarlijks terugkerende contributies.

Creëer een persoonlijk noodfonds

Een noodfonds is bedoeld voor het dekken van onverwachte of plotselinge uitgaven. Het doel is het voorkomen van schulden. Hoe groot je noodfonds dient te zijn bepaal je zelf. Zorg er in ieder geval voor dat het saldo van je noodfonds 3 tot 6 keer zo hoog is als je maandelijkse kosten en je op ieder moment toegang hebt tot je noodfonds.

Betaal je schulden af

Het hebben van schulden is erg duur. Hierbij zit het probleem niet alleen in het hoge rentepercentage dat voor leningen wordt gerekend. Rente op leningen kun je zien als rente op rente met een averechtse werking. Door de doorlopende rente op een lening kan het leenbedrag steeds verder oplopen. Het spreekt dan ook voor zich dat het hebben van leningen geen onderdeel uitmaakt van goed financieel gedrag.

Er bestaan vele leenvormen zoals: een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, creditcard-schuld, private-lease, studieschuld of bijvoorbeeld een lening met terugbetaling in maandelijkse termijnen voor een smartphone. Probeer het lenen van geld ten allen tijde te vermijden. Koop geen spullen die je je niet kunt veroorloven.

Indien je wel een lening of enkele leningen bent aangegaan, geef dan prioriteit aan het zo snel mogelijk afbetalen van deze leningen. Start indien mogelijk met de lening waar het hoogste rentepercentage voor gerekend wordt.

Creëer een strategie om elke maand een bepaald bedrag te sparen of te beleggen

Pay yourself first

Pay yourself first betekent dat je een vast deel van je inkomen onderbrengt op een spaarrekening of in investeringen, voordat je andere betalingen doet zoals bijvoorbeeld je maandelijkse rekeningen.

Stel je voor dat je jezelf per periode € 400 wilt betalen. Wat er vervolgens overblijft van je inkomen zul je gebruiken voor het betalen van je huur of hypotheek, je vaste lasten, eten en drinken, mobiliteit en andere uitgaven. Wanneer blijkt dat het bedrag dat overblijft per periode niet voldoende is om deze kosten te dekken, zul je gedwongen worden om te werken aan het verbeteren van je inkomenspotentieel.

Door jezelf eerst te betalen, garandeer je dat je altijd geld investeert in jezelf en het verbeteren van je vermogenspositie. Wanneer je alleen zou willen sparen of beleggen met het bedrag dat je iedere periode overhoudt, zul je waarschijnlijk niet de bedragen kunnen investeren die leiden tot financiële vrijheid op de lange termijn.

Creëer meerdere inkomstenbronnen

Veel mensen hebben maar één inkomstenbron, namelijk inkomen uit werk. Inkomen uit werk wordt vaak gezien als een zekere en vaste inkomstenbron, terwijl het omgekeerde eigenlijk het geval is. Stel je eens voor dat je al je uitgaven bekostigt vanuit je inkomen uit werk, en je vervolgens je baan verliest. Zeker in de afgelopen maanden hebben we weer gezien dat baanzekerheid eigenlijk een schijnzekerheid is. Wereldwijd zijn miljoenen mensen hun baan verloren door de gevolgen van de coronacrisis, en het einde is nog lang niet in zicht. Mensen die goed financieel gedrag laten zien, beschikken over meerdere inkomstenbronnen.

Er zijn veel manieren te bedenken om inkomen te genereren. Voor dit artikel voorstaan we op dit moment met een korte opsomming van de meest voorkomende inkomstenbronnen waar miljonairs over beschikken:

  • Inkomen uit werk. In de praktijk zijn mensen, die reeds financieel onafhankelijk zijn, vaak aan het werk voor een werkgever of in een beroep.
  • Bedrijfswinsten. Voor het genereren van bedrijfswinsten dien je ondernemer te zijn of in ieder geval (deels) eigenaar te zijn van een bedrijf.
  • Rente-inkomsten. Hierbij worden inkomsten bedoeld die voortkomen uit uitstaande leningen zoals obligaties of bedrijfsleningen. Ook de rente op een spaarrekening valt onder rente-inkomsten.
  • Dividend-inkomsten. Dividend-inkomsten zijn een zeer aantrekkelijke vorm van passief inkomen. Dividend is een winstuitkering van een bedrijf aan haar aandeelhouders.
  • Huurinkomsten. Onder huurinkomsten vallen alle inkomsten die voorkomen uit de verhuur van bezittingen, meestal vastgoed.
  • Kapitaalwinsten. Hieronder vallen alle waardestijgingen van je bezittingen. Dit kunnen aandelen zijn, maar bijvoorbeeld ook vastgoed of een oldtimer.

Neem minder financiële risico’s naarmate je ouder wordt

Naarmate je ouder wordt, zal je beleggingshorizon korter worden. Het is dus aan te raden om minder financiële risico’s te nemen naarmate je ouder wordt. Je kunt je voorstellen die iemand van 20 jaar oud meer tijd heeft om een de negatieve resultaten van een mislukte investering goed te maken dan iemand van 55 jaar oud.

Conclusie

Er zijn talloze voorbeelden te bedenken van juist financieel gedrag. We kunnen stellen dat juist financieel gedrag zich altijd loont en zeker bijdraagt aan het bereiken van financiële onafhankelijkheid. De genoemde tips en to do’s zijn bedoeld om bewustzijn te creëren, maar zullen daarnaast je leven in positieve zin veranderen.

Inzicht in je financiële situatie zal je helpen heldere en haalbare doelen te stellen. Leef financieel gezien onder je stand. Stop met het uitgeven van geld dat je niet hebt. Automatiseer je uitgaven en investeringen. Begin vandaag!

Leave a comment

Send a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *