6 manieren om financieel onafhankelijk te worden. Deel 2: Wordt een trader en belegger

6 manieren om financieel onafhankelijk te worden. Deel 2: Wordt een trader en belegger

Auteur: Jelle Huisman

In deze 6-delige serie van artikelen beschrijven we 6 manieren die kunnen bijdragen aan het bereiken van financiële onafhankelijkheid:

Deel 2: Wordt een trader en belegger

Financieel onafhankelijk worden is een proces, dat een groot aantal jaren in beslag kan nemen. Het verleden heeft aangetoond dat traden en beleggen bewezen methoden zijn voor vermogensopbouw. De manier waarop je met je geld omgaat en hoe je dit belegt, zal ook bepalen welk risico je kapitaal loopt. Het is dus logisch om de benodigde kennis en vaardigheden te willen bezitten die zorgen voor enerzijds vermogensopbouw, en anderzijds het beschermen van ons vermogen.

Redenen om te traden en beleggen

De belangrijkste reden waarom mensen traden en beleggen is het willen behalen van winst en de opbouw van vermogen. Traders en beleggers accepteren het risico dat gepaard gaat met traden en beleggen en verwachten dat dit op lange termijn meer zal opleveren dan bijvoorbeeld een spaarrekening.

Ook vermogensbehoud en het beschermen van vermogen, kunnen redenen zijn voor traden en beleggen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de spreiding die beleggers aanbrengen in hun investeringsportefeuille of beleggingsproducten die gebruikt kunnen worden om het risico van dalende aandelenmarkten af te dekken (opties, cfd’s, goud).

Beleggers spelen graag in op (economische) gebeurtenissen. Het herkennen en in perspectief plaatsen van alles wat er in de wereld gebeurd zal zeker op een positieve manier bijdragen aan het bereiken van financiële onafhankelijkheid. Natuurlijk zijn er ook traders en beleggers die op zoek zijn naar spanning, en de financiële markten zien als ideale speeltuin.

Manieren om te traden en te beleggen

Er zijn vele manieren om te traden en beleggen, met ieder hun eigen kenmerken en eigenschappen. Over het algemeen maken we hierbij onderscheid tussen traden, ook wel daytrading genoemd, en investeren.

Daytrading of investeren?

Wat is daytrading?

Met traden (of daytrading) wordt over het algemeen het handelen in financiële producten voor een zeer korte duur (meestal binnen een handelsdag) bedoeld. Het betreffende financiële product kan van alles zijn, maar meestal gaat het om aandelen, indices of valuta’s (forex). Transacties worden normaal gesproken voor het einde van iedere handelsdag gesloten, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Posities die langer dan een dag of een paar dagen open staan wordt ook wel swing transacties genoemd. Daytrading en swingtrading zijn beide een vorm van speculatie. Daytraders zijn over het algemeen goed opgeleid en geïnformeerd en gebruiken korte-termijn handelsstrategieën om te profiteren van kleine prijsbewegingen.

Daytrading was ooit een exclusieve activiteit van banken en professionele handelaren. De opkomst van het internet heeft ervoor gezorgd dat daytraden ook beschikbaar is geworden voor retail traders. Succesvol daytraden is niet gemakkelijk en brengt een hoog risico van geldverlies met zich mee. Daytrading vereist discipline, goed risicomanagement en er zijn een aantal “spelregels” van toepassing. In dit artikel kun je lezen hoe je met forex en CFD-trading geld kunt verdienen.

Voor daytraden in bijvoorbeeld CFD’s of forex heb je een handelsrekening bij een broker nodig. Zorg ervoor je alleen een rekening opent bij een betrouwbare gereguleerde broker. Een grote bekende gereguleerde Forex en CFD-broker is Pepperstone. Het openen van een handelsrekening bij Pepperstone is kosteloos en ongecompliceerd.

Investeren

Er zijn vele manieren van investeren. Het verschil tussen investeren en speculeren zit vaak in het risico dat wordt aangegaan en de duur van het aanhouden van een investering.

Wat is investeren?

Investeren is het toewijzen van middelen, meestal geld, met de verwachting van rendement. De verwachting van rendement vormt dus het belangrijkste punt bij investeren. Het rendement op investeringen kan bestaan uit rente, dividend, huurinkomsten, maar bijvoorbeeld ook uit een waardevermeerdering van de onderliggende waarde.

Soorten investeringen

Er is eigenlijk geen beperking aan het soort investeringen dat je zou kunnen bedenken. Hieronder volgt een kort overzicht van de meest voorkomende soorten investeringen.

Aandelen

Bij het kopen van aandelen wordt je deels eigenaar van het bedrijf waar je aandelen van koopt. Als aandeelhouder deel je mee in het succes van de onderneming en kun je profiteren van prijsstijgingen van het betreffende aandeel en van dividendbetalingen bij behaalde winsten.

Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die is aangegaan door een bedrijf, overheid of andere entiteit. Wanneer je een obligatie koopt krijg je een deel van de schuld in handen dat door de betreffende partij is aangegaan. Hierdoor heb je periodiek recht op rentebetalingen en een terugbetaling van de nominale waarde van de obligatie.

Fondsen

Beleggen in fondsen stelt een belegger in staat op te beleggen in een mix of verzameling van onderliggende waardes zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en dergelijke. Hier wordt vaak onderscheid gemaakt tussen beleggingsfondsen en ETF’s (exchange traded funds). Beleggingsfondsen zijn niet genoteerd aan een beurs. ETF’s zijn wel beursgenoteerd en dus net als aandelen verhandelbaar gedurende de openingsuren van de beurs. Verder bestaat er nog een verschil tussen actieve en passieve fondsen. Passieve fondsen volgen bijvoorbeeld de bewegingen van een index, zoals de Duitse DAX. Actieve fondsen worden gemanaged door fondsmanagers en worden dus actief beheerd.

Directe investeringen

Onder directe investeringen verstaan we alle investeringen in goederen of diensten met het oog op rendement of een waardeontwikkeling. Enkele voorbeelden van directe investeringen zijn: een vakantiewoning voor de verhuur, deelnemingen in bedrijven, een oldtimer auto, kunst, vintage horloges en vastgoed bedoeld voor verhuur.

Zelf beginnen met beleggen

Wanneer je zelf wilt beginnen met beleggen dien je je in eerste instantie af te vragen wat soort belegger je eigenlijk bent. Ben je een spaarder, een trader of een belegger? Wil je zelf beleggen of wil je dit voor je laten doen?

Welk risico ben je bereid te nemen en hoeveel tijd heb je om je beleggingsdoelen te bereiken? Over het algemeen werkt beleggen met spreiding, tegen minimale kosten met een lange-termijndoelstelling het beste. Probeer beleggingen die je niet begrijpt altijd te vermijden.

Risico en rendement hebben bij investeren altijd direct met elkaar te maken. Een lager risico levert over het algemeen een lager verwacht rendement op, terwijl een hoger risico over het algemeen een hoger verwacht rendement oplevert. Het soort rendement kan per belegging verschillen. Bij aandelen kan er sprake zijn van een waardeontwikkeling van het aandeel en dividend, terwijl bij vastgoed sprake kan zijn van huurinkomsten. De waardeontwikkeling van de betreffende onderliggende waarden kan over vele jaren gerekend een groot onderdeel uitmaken van het rendement.

Binnen hetzelfde soort investeringen kan er sprake zijn van een verschil in risico. Je kunt je voorstellen dat een aandeel van een groot beursgenoteerd bedrijf zoals Allianz (genoteerd aan de Duitse DAX), minder risicovol zal zijn dan een micro-cap die net een beursnotering heeft gekregen aan een kleine beurs. Naast de verhouding tussen het risico en het verwachte rendement zijn er meer zaken om rekening mee te houden zoals belastingen, je beleggingshorizon en het aanwezige marktrisico.

Succesvol beleggen hoeft niet moeilijk te zijn. Wanneer je investeert in producten die een terugkerend rendement bieden zal je vermogen na verloop van tijd groeien. Open een online handelsrekening bij een broker zodat je beleggen gemakkelijker leert. Beleg alleen met bedragen die binnen je mogelijkheden liggen en breid je portfolio uit door periodiek of maandelijks een bedrag te storten en te investeren.

Ik heb vooral goede ervaringen opgedaan met het beleggen in ETF’s en aandelen bij DEGIRO (Met beleggen kunt u uw inleg verliezen). DEGIRO is een Europese online broker met een hoofdvestiging in Amsterdam. Sinds 2013 biedt DEGIRO particuliere beleggers de mogelijkheid om te beleggen in aandelen tegen groothandelsprijzen. Inmiddels staat DEGIRO bekend als een innovatieve gerenommeerde online broker met meer dan 600.000 klanten verdeeld over 19 landen. Naar eigen zeggen wordt DEGIRO in 65 internationale onderzoeken als beste en goedkoopste broker genoemd om online bij te beleggen.

Conclusie

Traden en investeren zijn bewezen vormen van vermogensopbouw. Trading spreekt erg tot de verbeelding, maar is een vorm van speculatie, waarbij het risico op geldverlies altijd aanwezig is. We hebben gezien dat ook bij investeren risico en rendement direct met elkaar te maken hebben. Dit betekent dat risicomanagement en kapitaalbescherming essentieel zijn voor het behalen van goede beleggingsresultaten op lange termijn.

Ieder soort belegging brengt zijn eigen eigenschappen, soort rendement en soort risico met zich mee. Zorg ervoor dat je hiervan inhoudelijk goed op de hoogte bent.

Periodieke ups en downs zijn normaal bij beleggen en zullen van tijd tot tijd voorkomen. Kapitaalopbouw met trading en investeren is een lange-termijn-spel, waarbij helaas geen short-cuts mogelijk zijn.

Om een succesvol trader of belegger te worden heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig. In de verdere delen van deze serie kun je hier meer over lezen.

Leave a comment

Send a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *